joomla templates

RedHat Szkolenia & Coaching

Błąd
 • XML Parsing Error at 1:112. Error 9: Invalid character
A+ R A-

czas2

plama zapisz sie

kilka slow

  Jak mona zwikszy zasoby swojego czasu w pracy?

  Zarzdzanie swoim czasem pracy jest jedn z kluczowych umiejtnoci menedera i specjalisty.

  W obliczu przepenionych zasobw informacji oraz mnocych si obowizkw, przy stale
  powikszajcym si deficycie czasu, coraz bardziej zwiksza si znaczenie waciwego ustalania
  priorytetw we wasnym harmonogramie pracy. Dziki odpowiedzialnemu planowaniu swoich zada
  zyskujemy nie tylko moliwo ich skutecznej realizacji w okrelonym czasie, ale przede wszystkim
  odczuwamy spokj i bezpieczestwo, nie martwic si o to, e co nam "wisi nad gow".

  Umiejtno efektywnego zarzdzania czasem jest skutecznym narzdziem planowania swoich
  obowizkw i zada. Jest rwnie bardzo pomocna w organizacji pracy wasnego zespou. 

  Dziki niej, wszystko zaczyna posiada swoje miejsce i znaczenie w organizacji naszej pracy. Dziaajc
  pod presj czasu, nie zawsze potrafimy rozrni to, co jest w danej chwili najwaniejsze. Majc przed
  sob stos zlece trudno nam uszeregowa je w odpowiedniej kolejnoci do wykonania. Czsto apiemy
  pierwsze lepsze lub kilka naraz, majc nadziej na jak najszybsze ich zaatwienie. Dopiero, gdy stajemy
  przed faktem, i przeoczylimy co istotnego w nawale obowizkw, mamy poczucie wasnej winy, ktre
  jest take powodem wewntrznego stresu. Kontrolujc swj czas, w kadym momencie wiemy, na jakim
  etapie pracy jestemy i co jest jeszcze przed nami.

co osiagniesz

 • Odpowiedzialno za wasny czas i jego wykorzystanie (koniec z "nie mam czasu")
 • Proaktywno zarzdzania wasnymi zadaniami wrd naciskw zewntrznych

Podniesienie poziomu kompetencji umiejtnoci planowania i organizacji pracy wasnej, w tym: 

 • Umiejtnoci zmiany wasnego stanu emocjonalnego
 • Umiejtnoci podnoszenia wasnego poziomu energetycznego
 • Umiejtnoci wyznaczania sobie celw umoliwiajcych osignicie sukcesu, w oparciu o analiz potrzeb wasnych i pracodawcy
 • Umiejtnoci radzenia sobie z przeszkodami w zarzdzaniu sob ? poeraczami czasu i dystraktorami
 • Umiejtnoci priorytetyzowania zada i celw
 • Umiejtnoci wykorzystywania MS Outlook do zarzdzania sob

z jakich narzedzi i metod

 • Generowanie wasnego poziomu energetycznego
 • Przekonania dotyczce czasu i siebie

  -Czym jest czas
  -Z czego wynikaj rnice w szybkoci pynicia czasu
  -Kto jest odpowiedzialny za czas i jego wykorzystanie
  -NLP - neurolingwistyka w zarzdzaniu sob - jej wspierajcy i ograniczajcy wpyw
   na motywacj i sprawczo

 • Koszty proaktywnej postawy w zarzdzaniu sob, czyli dlaczego ludzie proaktywni
  s dla niektrych cenni, dla innych "niewygodni"
 • Stany emocjonalne w zarzdzaniu sob w czasie

  -Kto jest odpowiedzialny za moje emocje
  -Jak z frustracji i stresu w obliczu nawau zada przej do radoci i entuzjazmu

 • Potrzeby ? fundament automotywacji

  -Mylenie w kategoriach problemw i potrzeb ? zyski i straty
  -Definiowanie wasnych potrzeb krtkoterminowych i dugofalowych ? klucz do automotywacji
  -Potrzeby wasne i pracodawcy ? jak konflikt interesw zamieni na barter
  -wiczenie. Co sprawioby, e zakocz prac z umiechem na ustach?

 • Cele ? fundament efektywnoci

  -SMART-CS ? zasady wyznaczania celw umoliwiajcych osignicie sukcesu
  -wiczenie. Definiowanie wasnych celw zawodowych zgodnie ze SMART-CS

 • Przeszkody w zarzdzaniu sob
 • Czynniki wewntrzne ? poeracze czasu

  -Co to s poeracze czasu
  -Dlaczego pewne ksiki i szkolenia dotyczce efektywnoci nie przynosz efektw
  -Mechanizmy obronne - pomagaj czy utrudniaj zarzdzanie sob?
 -Jak zamieni poeracz czasu na wspierajcy zasb
  -wiczenie. Rozpoznawanie wasnych poeraczy czasu i zamiana na wspierajce zasoby

 • Czynniki zewntrzne ? dystraktory

  -Kategorie dystraktorw
  -Techniki asertywnoci w radzeniu sobie z ludmi-dystraktorami
  -wiczenie. Gorce krzeso z trudn sytuacj zawodow ? stawianie granic dystraktorom

 • Optymalne wykorzystanie poziomu energetycznego
 • Priorytetyzacja celw i zada ? fundament wydajnoci

button jak zapisac sie na szk

 Jeli chcesz zapisa si na szkolenie sprzedaowe, napisz na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. podajc:
  Imi i nazwisko, adres mailowy, telefon kontaktowy, tytu szkolenia, termin szkolenia, ktre Ci interesuje.
  LUB
  Skorzystaj z formularza
szkol otw i zamk

  Szkolenia otwarte

  Szkolenia otwarte odbywaj si gwnie w Warszawie.

  Szkolenia zamknite

  Miejsce prowadzenia szkole zamknitych ustalane jest indywidualnie wedug potrzeb Klientw.

Szkolenia

Premium Joomla Templates
Joomla Free Templates
Free Joomla Templates
Premium Joomla Templates
Joomla Templates